OBS de Dorpsschool - Vorden

Sponsorbeleid IJsselgraaf

Het sponsorbeleid van Stichting IJsselgraaf zal begin 2021 worden vastgesteld en geformaliseerd door middel van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

Het nieuwe sponsorbeleid zal in lijn zijn met het sponsorconvenant dat in 2020 door het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en de andere belangenorganisaties samen voor weer 2 jaar is afgesloten.

Binnen IJsselgraaf zal een specifieke sponsorovereenkomst vervolgens steeds aan deze kaders worden getoetst, alsmede aan de bestaande wet- en regelgeving.