OBS de Dorpsschool - Vorden

Leerlingraad

Wij zijn Joly, Brian, Joeske, Sofia, Jort, Tess, Gijs en Doris. Wij zitten op De Dorpsschool in Vorden en komen uit groep 5 t/m 8. Dit schooljaar (2023/2024) zijn wij de leerlingenraad van De Dorpsschool. Nadat we aan de klas vertelden waarom wij in de leerlingenraad moesten, kregen wij de meeste stemmen van de andere kinderen. Hierdoor kregen wij een plaats in de leerlingenraad.

Wij vinden het belangrijk als leerlingenraad dat de kinderen die hier op school zitten zich fijn voelen en niet worden gepest. Als kinderen zich niet fijn voelen, mogen ze naar de leerlingenraad komen of hun eigen juf of meester.

Iedere maandag heeft elke klas een teamvergadering. Hierin worden bijvoorbeeld de weekendverhalen gedeeld, maar ook de leerlingenraad komt aan bod. De klas kan dan punten benoemen de leerlingenraad meeneemt in de eerst volgende vergadering. Wij vergaderen samen met meester Sander, die vervolgens de punten bespreekt met andere meesters en juffen. Wij maken zelf de agenda en schrijven zelf de notulen.

We hebben als leerlingenraad een potje met geld waar we boeken en speelmaterialen of andere benodigdheden mee kunnen kopen, maar dat overleggen we altijd eerst in de klassen.

Groetjes van ons!