OBS de Dorpsschool - Vorden

Onze visie

De Dorpsschoolwaarden zijn: Dalton Samen Betrokken Vertrouwen Daadkracht

Missie van De Dorpsschool

Op De Dorpsschool bieden we Openbaar Dalton Basisonderwijs. We volgen en begeleiden de ontwikkeling van ieder kind, in relatie tot iedere groep. We kiezen het aanbod en de aanpak op basis van individuele- en/of groepsbevindingen. 

Visie van De Dorpsschool

Op OBS De Dorpsschool bieden we, door een optimale samenwerking met kinderen, ouders en teamleden, een uitdagende Dalton-ontwikkelomgeving. Sinds het schooljaar 2017-2018 zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 bij de oudergesprekken betrokken. Deze ontwikkeling zetten we vanaf het schooljaar 2019-2020 door met kinderen van groep 1 t/m 4. Samen met ouders en leerkrachten, bepalen de kinderen hun persoonlijke doelen. We hebben hoge verwachtingen van ieder kind en begeleiden met plezier het behalen van de doelen.

Ontwikkeling

De Dorpsschool is in ontwikkeling. De missie en visie zijn de fundamenten waarop we verder bouwen aan ons ‘rijke’ daltononderwijs. Het team van De Dorpsschool kan daarbij als ambitieus gekenmerkt worden.

Wij gaan voor ieder kind!  Vanuit deze grondhouding maken we steeds opnieuw passende keuzes die aansluiten bij het kind en/of de groep. Het daltonconcept en de kernwaarden ‘samen-betrokken-vertrouwen-daadkracht’, leiden ons in het ontwikkelen van onze visie. Het team onderzoekt, stelt doelen, evalueert en is op weg. Ouders en kinderen helpen ons daarbij, zodat we voor ieder kind een uitdagende dalton-ontwikkelomgeving kunnen verzorgen. Dat doen we graag en daar zijn we trots op!

We creëren en rijke leeromgeving voor kinderen van 2,5 t/m 12 jaar in samenwerking met ouders, kinderen, teamleden en externen!