OBS de Dorpsschool - Vorden

Medezeggenschapsraad

Oudergeleding

Voorzitter: Ruut Donkers

Rieke Griffioen

Luc Peelen

Thijs Bleumink

Personeelsgeleding

Fernanda Prinzen

José Dekker

mr@dorpsschool.nl

Vergaderdata

22 september

24 november

2 februari 

6 april

15 juni