Medezeggenschapsraad

Oudergeleding

Voorzitter: Ruut Donkers

Rieke Griffioen

Personeelsgeleding

Heidi Franssen

José Dekker

mr@dorpsschool.nl

De medezeggenschapsraad vergadert 5 keer per jaar.