OBS de Dorpsschool - Vorden

Vakantierooster

Vakantie
Data
Herfstvakantie
22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie
25 februari t/m 5 maart 2023
Tweede paasdag
10 april 2023
Meivakantie
22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart
18 mei 2023
Tweede pinksterdag
29 mei 2023
Zomervakantie
8 juli t/m 20 augustus 2023

In de kalender voor ouders vindt u meer informatie over onze jaarplanning.

Studiedagen

Studiedag I: donderdag 15 september

Studiedag II: donderdag 17 november

Studiedag III: maandag 20 februari

Studiedag IV: woensdag 15 maart

Studiedag V: vrijdag 19 mei

Studiedag VI: dinsdag 30 mei